Het KEMA certificaat voor amusementcenters wordt uitgereikt

wanneer een center voldoet aan de eisen welke bij dit certificaat horen.

 

Als basis voor dit certificaat gelden regels vanuit de VAN; de zgn VAN criteria.

Deze criteria beschrijven de eisen waaraan een goed amusementcenter vanuit

onze bedrijfsvereniging zou moeten voldoen. Daarnaast zijn er door de locale

overheid ook voorwaarden bepaald mbt de verleende vergunning.

Met behulp van de KEMA worden bedrijfsprocedures toegevoegd en verder

ontwikkeld om zo een aantoonbaar en hoog kwaliteitsniveau aan te brengen.

De procedures en registraties van de diverse onderdelen in de bedrijfsvoering

worden tweemaal per jaar door de KEMA gecontroleerd.

Alleen wanneer de bedrijfsvoering conform de KEMA eisen zijn  ontvangt

een amusementcenter een KEMA certificaat.

 

  - Al onze vestigingen hebben het KEMA certificaat ! -

 

Voor meer info mbt de KEMA klik hier.