De Kansspelautoriteit houdt het toezicht op de naleving van de Wet op de kansspelen.
Voor de exploitatie van speelautomaten betekent dit dat er controle wordt
uitgeoefend op de werking van de automaat. Maar ook hoe en op welke locatie
deze wordt opgesteld.            

 

Als mede-exploitant in de horeca wordt u steekproefsgewijs bezocht door een van de medewerkers. Deze controleert niet alleen of  er een vergunning voor het plaatsen van een automaat is verstrekt maar ook of de technische staat van de  automaat in orde is. Soms controleert de inspecteur samen met iemand van onze technische dienst de binnenkant van de automaat  waarbij ook het spelprogramma van de automaat gecontroleerd wordt.